NEW CONNECT

Kilka milionów złotych może zrobić z rodzinnej firmy europejskiego potentata. Potrzeba do tego dobrego pomysłu i wiary - pieniądze to najmniejszy problem. Kancelaria zorganizuje i przeprowadzi cały proces emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku NEW CONNECT. Przeprowadzimy przekształcenie w spółkę akcyjną, doradzimy jak zreformować firmę by dobrze radziła sobie na giełdzie, rozwiążemy zaległe problemy i zneutralizujemy ryzyka. Będziemy reprezentować spółkę w relacjach z całym szeregiem instytucji uczestniczących w procesie jak sąd rejestrowy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komisja Nadzoru Finansowego, czy wreszcie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.