Oferujemy więcej niż zwykły doradcy

Na rynku New Connect działamy nie tylko jako Autoryzowani Doradcy ale także jako wyspecjalizowani doradcy prawni wynajmowani przez emitentów lub innych autoryzowanych doradców.

Przejdź do NEW CONNECTInfosystems S.A. Infosystems S.A.

 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną;
 • wsparcie prawne autoryzowanego doradcy w procesie private placement, w szczególności opracowanie
  prawnych części memorandum i dokumentu informacyjnego, reprezentacja prawna
  przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.;
 • doradztwo prawne przy opracowaniu akcyjnego programu motywacyjnego dla pracowników spółki;
 • umowy objęcie akcji, rejestracja emisji w KRS.

notowania na New ConnectAlumast S.A. Alumast S.A.

 • przeprowadzenie i rejestracja splitu akcji spółki
  oraz innych zmian w statucie;
 • wsparcie prawne autoryzowanego doradcy w procesie
  private placement, w szczególności opracowanie prawnych części memorandum i dokumentu informacyjnego, reprezentacja prawna przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.;
 • umowy objęcia akcji, umowy lock-up, rejestracja emisji w KRS.

notowania na New ConnectNicolas Games S.A. Nicolas Games S.A.

 • wsparcie prawne przy inwestycji w spółkę
  (umowa inwestycyjna, podwyższenie kapitału etc);
 • emisja obligacji zamiennych na akcje;
 • przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  w spółkę akcyjną;
 • wsparcie prawne autoryzowanego doradcy w procesie private placement, w szczególności
  opracowanie prawnych części memorandum i dokumentu informacyjnego, reprezentacja prawna
  przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.;
 • umowy objęcie akcji, rejestracja emisji w KRS.

notowania na New ConnectPositive Advisory S.A. Positive Advisory S.A.

 • przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  w spółkę akcyjną;
 • wsparcie prawne autoryzowanego doradcy w procesie private placement, w szczególności opracowanie prawnych części memorandum i dokumentu informacyjnego, reprezentacja prawna przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.;
 • umowy objęcie akcji, rejestracja emisji w KRS;
Ekopol Górnośląski Holding S.A. Ekopol Górnośląski Holding S.A.

 • wsparcie prawne autoryzowanego doradcy w procesie private placement, w szczególności opracowanie
  prawnych części memorandum i dokumentu
  informacyjnego, reprezentacja prawna przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.

notowania na New ConnectGoAdvisers S.A. GoAdvisers S.A.

 • przekształcenie spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procesu private placement, opracowanie memorandum i dokumentu
  informacyjnego, reprezentacja prawna przed KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A.
  wprowadzenie akcji spółki na New Connect w charakterze Autoryzowanego Doradcy;
 • umowy objęcie akcji, rejestracja emisji w KRS;
 • funkcja Autoryzowanego Doradcy od dnia debiutu spółki.

notowania na New Connect


 • AUDYT I PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI
  DO DEBIUTU
 • ZAŁOŻENIE SPÓŁKI ZMIANA UMOWY/STATUTU SPÓŁKI
 • OBSŁUGA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW/AKCJONARIUSZY
 • PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
 • PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
 • UMOWY INWESTYCJNE,
  LOCK-UP’y
 • WPROWADZENIE NA NEW CONNECT