SZCZESZEK I WSPÓLNICY SP.K.
Kancelaria Radców Prawnych

KRS: 0000291584
Akta Rej. przechowywane w Sądzie Rejon. w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS

ul. Sienna 55 lok. 12

00-820 Warszawa


tel: +48 22 216 97 97
fax: +48 22 435 77 75


e-mail: