KAPITAŁ

umowy inwestycyjne, New Connect, reprezentacja przed KDPW i GPW,
emisje akcji, podwyższenia kapitału, M&A,obligacje, sekurytyzacja.

Przejdź do IT/MEDIA

prawo autorskie, prawo prasowe, umowy wdrożeniowe i serwisowe, outsourcing, dobra osobiste, licencje i sublicencje, leasing oprogramowania, znaki towarowe, obrót dziełami sztuki.

Przejdź do OPIEKA PRAWNA

prawo pracy, bodyshoping, optymalizacja podatkowa, reprezentacja w procesach sądowych, zamówienia publiczne, nieruchomości.


Kancelaria zorganizuje i przeprowadzi proces przekształcenia firmy w inny rodzaj spółki lub proces jej dokapitalizowania w dowolnej formie (podwyższenie kapitału, obligacje, giełda). Pomożemy uregulować stosunki pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami/inwestorami i spółką oraz zapewnimy bezpieczeństwo prawne w relacjach z sądem rejestrowym, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., czy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  • ZAŁOŻENIE SPÓŁKI
  • ZMIANA UMOWY/STATUTU SPÓŁKI
  • OBSŁUGA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY
  • PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
  • PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
  • UMOWY INWESTYCJNE