IT/MEDIA

prawo autorskie, prawo prasowe, umowy wdrożeniowe i serwisowe, outsourcing, dobra osobiste, licencje i sublicencje, leasing oprogramowania, znaki towarowe, obrót dziełami sztuki.

Przejdź do KAPITAŁ

umowy inwestycyjne, New Connect, reprezentacja przed KDPW i GPW,
emisje akcji, podwyższenia kapitału, M&A,obligacje, sekurytyzacja.

Przejdź do OPIEKA PRAWNA

prawo pracy, bodyshoping, optymalizacja podatkowa, reprezentacja w procesach sądowych, zamówienia publiczne, nieruchomości.

  • LICENCJE I SUBLICENCJE
  • UMOWY WDROŻENIOWE
  • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
  • SPRZEDAŻ PRAW AUTORSKICH
  • REJESTRACJA TYTUŁU PRASOWEGO

Współczesny biznes zależy od technologii informatycznych i mediów. Technologie informatyczne i media
to niezły biznes. Regulacje prawne związane z własnością intelektualną w tych branżach to jednak pole minowe. Dlatego zdarza się, że firmy sprzedają rozwiązania, które wcale do nich nie należą, a klienci kupują systemy na podstawie umów, z których - jak się dobrze przyjrzeć - wcale nie wynika, że software musi prawidłowo działać. Wiemy jak ochronić przedsiębiorcę przed takimi sytuacjami, zabezpieczymy własność intelektualną, wynegocjujemy bezpieczną umowę, zoptymalizujemy sposób rozliczeń i finansowania, zmusimy dostawcę do wykonywania jego obowiązków albo pomożemy wycofać się z niekorzystnego kontraktu.


Wszyscy coś tworzymy lub kupujemy coś co tworzą inni. W zakresie obrotu własnością intelektualną obowiązują
regulacje prawne w sposób szczególny nie pokrywające się z konwencjami języka potocznego, a często nawet ze zdroworozsądkową intuicją. Nie zawsze łatwo jest zatem w praktyce zachować odpowiednie standardy prawne. Kancelaria SZCZESZEK I WSPÓLNICY zabezpieczy twórców przed naruszaniem ich praw lub zapewni skuteczny ich transfer; pomożemy opracować ramy prawne dla rozmaitych form udostępniania lub handlu własnością intelektualną.