KAPITAŁ

umowy inwestycyjne, New Connect, reprezentacja przed KDPW i GPW,
emisje akcji, podwyższenia kapitału, M&A,obligacje, sekurytyzacja.

IT/MEDIA

prawo autorskie, prawo prasowe, umowy wdrożeniowe i serwisowe, outsourcing, dobra osobiste, licencje i sublicencje, leasing oprogramowania, znaki towarowe, obrót dziełami sztuki.

OPIEKA PRAWNA

prawo pracy, bodyshoping, optymalizacja podatkowa, reprezentacja w procesach sądowych, zamówienia publiczne, nieruchomości.


Bazujemy na doświadczeniu zdobytym przy pracy dla szybko rozwijających się firm z branż związanych z transferem kompetencji, tworzeniem i udostępnieniem technologii oraz własności intelektualnej.


Stawiamy na specjalizację w obsłudze inwestycji KAPITAŁOWYCH oraz zagadnieniach obrotu własnością intelektualną, zwłaszcza w sektorze IT/MEDIA.


Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej działów Human Resources i bieżącej OPIEKI PRAWNEJ
w szerokim spektrum zagadnień związanych z działalnością gospodarczą.